O Národním centru Nohejbalových Sportů

Od dědictví našeho národa by se očekávalo, že bude ve své mateřské zemi hýčkáno a různými způsoby podporováno. Zatímco třeba v oblasti kultury je české nehmotné dědictví všemožně podporováno (např. zařazením na seznam světového dědictví organizace UNESCO), v oblasti sportu žádné zvýhodnění českého sportu oproti ze zahraničí importovaným sportům neexistuje.

Věděli jste, že podle kritérií podpory sportů ze státního rozpočtu se podpora nohejbalu v mateřské zemi dlouhodobě pohybuje až kolem 70. příčky mezi všemi sporty? Přitom svou výkonnostní a zejména masově-rekreační základnou se řadí do TOP 20.

Oblíbenost nohejbalu v zemi původu potvrzují i různé ankety a výzkumy. Např. v analýze Národní sportovní agentury z roku 2020 nohejbal obsadil slušné 30. místo mezi celkem 105 sporty v oblasti atraktivity sportů z hlediska jejich aktivního provozování (v mužské části ankety skončil dokonce 13.), resp. 35. místo v oblasti atraktivity z hlediska jejich sledování jako divák. V anketě Sport roku 2014 obsadil nohejbal 14. příčku mezi sporty v oblíbenosti, resp. 15. místo mezi nejčastěji provozovanými sporty. Podobná čísla pro nohejbal přinesly i předchozí analýzy.

Ať už byla metodika jednotlivých analýz více či méně rozdílná, nohejbal v redukovaném pořadí na kolektivní sporty nalezneme prakticky vždy na 5.-8. místě ve všech zkoumaných kategoriích. Závěr je zřejmý – nohejbal disponuje větším potenciálem, než je zatím využit. A menší podporou ze strany mateřské země, než zasluhuje.

Kromě nohejbalu ve světě existuje několik dalších příbuzných sportů, které však v ČR jsou minimálně nebo vůbec rozšířeny. Možné propojení s nohejbalem nabízí zajímavé a atraktivní spojení.

A právě z těchto důvodů vzniklo Národní centrum nohejbalových sportů. Nelze jej chápat jako samotné sportovní centrum (sportoviště), ale jako spolek, který organizuje, řídí a podporuje různé aktivity, vedoucí k popularizaci a spravedlivému postavení nohejbalu, jako našeho národního dědictví. A to aktivity nejen ryze nohejbalové, ale i spojené s příbuznými sporty nohejbalu.

V roce 2022 nohejbal oslavil 100 let své prokazatelné existence. Ideální čas na velké věci. Pojďte do toho s námi!